Naši pracovníci disponují těmito metodami svařování:

G 311 - svařování kyslíko-acetylenovým plamenem
E 111 - ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
T 141 - svařování metodou TIG
M 131 - tavící se elektroda,inertní plyn-metoda MIG
M 135 - tavící se elektroda,aktivní plyn-metoda MAG

Odbornou způsobilost našich svářečů zaručuje komplexní školení a přísné zkušební standardy.